De ziel van dieren

Alle dieren hebben net als wij mensen, een ziel. Wij hebben echter een vrije wil en de mogelijkheid om te kiezen, hoe we ons leven, leven. We kunnen kiezen of we het goede doen of dat we voor meer geld en macht gaan. De vrije wil is ons door de Grote Geest gegeven.

Dieren volgen de wil van Grote Geest. Zij denken niet voor ze iets doen, maar volgen hun gevoel. Daarom komt er een vlinder langs, net op het moment dat je iemand begraven hebt. De vlinder laat je zien dat er iets is getransformeerd en dit doen alle wilde dieren op hun eigen wijze, met hun eigen levensdoel.
Gedomesticeerde dieren, de boerderijdieren en huisdieren, zijn afhankelijk van ons. Laat je ze in hun Zijn, of gebrui je ze voor je eigen gewin? Dieren die gezien worden, en liefdevolle aandacht krijgen, zullen je helpen. Een gedomesticeerd dier is bereid om je in contact te brengen met de waarheid. Van paarden is dit bekend, maar ook andere dieren doen dit. Het is zo bedoeld, dat deze dieren onze helpers zijn.

Een roedel herten is ook een soevereine natie.- Artikel Trouw 18-10-2019