dr. A. Vogel wijze woorden

“Eenzijdig werk maakt ons vaak zó moe dat onze armen en benen er zwaar van worden. Hoe boeiender en spannender onze werkzaamheden echter zijn, des te meer zijn wij met onze hele persoonlijkheid ‘erbij’ en vergeten wij in die toestand meestal op de juiste manier te ademen. In dit tekort kunnen wij het eenvoudigst voorzien door ’s avonds een wandeling te maken, waarbij wij ons rustig en ontspannen door de frisse lucht bewegen”.

“Een verstoring van het natuurlijke evenwicht kan allerlei onaangename gevolgen hebben. Zo kunnen wij of bevangen worden door een loodzware, onnatuurlijke vermoeidheid, of wij kunnen ten prooi vallen aan kwellende hoofdpijn, een lastige migraine of psychische inzinkingen. Heel dikwijls moeten wij op z’n minst een tekort aan bezieling en energie constateren”.

“Zoals elk medicijn moet ook de muziek goed worden uitgekozen en gedoseerd, willen de daarin besloten genezende factoren hun volle uitwerking hebben”.|

“Hebt u er wel eens bij stilgestaan hoe lang de fonkelende sterren er al zijn? Miljoenen, ja miljarden jaren lang schijnen ze in hun stilte en zwijgzaamheid. Wat bent u zelf in verhouding daartoe? Zo’n twintig, dertig of vijftig levensjaren heeft zich onder die sterren uw kleine bestaan afgespeeld, en u hebt die sterrenwereld nog nooit zo eigenaardig stil, zo verheven en schoon gezien!”

“Wij kunnen echter ook nog een andere combinatie maken door de haverplanten samen met enige rozijnen door de rauwkostmolen te draaien, de brij met warm water te overgieten en dan te zeven. Op deze wijze hebben wij het sap tegelijkertijd gezoet. Deze haverdrank is in onze nerveuze tijd voor iedereen een wondermiddel dat, geruime tijd gedronken, de zenuwen kalmeert en nieuwe zenuwkracht schenkt”.

“Overdag verbruikt de cel, al naar de inspanning die van haar wordt gevergd, materiaal en ’s nachts vult ze haar voorraden weer aan. Dit beantwoordt dus aan het normale levensproces. Wanneer ’s avonds de cel haar voorraad heeft verbruikt, zijn we vermoeid. Als we meer kracht verbruiken dan normaal, dan verzorgt de cel zichzelf uit haar reserves”.

“Bij slapeloosheid moet men beslist de grondoorzaak opzoeken”.

“Door het verlies van geestelijke of  materiële goederen worden wij ons vaak bewust van hun waarde. Jonge mensen zouden hun gezonde leven niet zo snel voor ijdele dingen op het spel zetten, als zij het verlies van hun gezondheid tijdig voor ogen zouden stellen. Wat moeten wij vaak puzzelen en zoeken naar de oorzaak van een verloren gegane gezondheid, voordat wij ze misschien kunnen herstellen”.

“Voor alles geldt de leefregel die succes belooft. Tijdens een kuur dient men vroeg naar bed te gaan”. 

Ontmoet u een suikerzieke, dan kunt u hem geen betere dienst bewijzen dan hem te leren zich te verheugen over alles wat goed en mooi is”. 

“Thee van witte dovenetel en wilde tijm (Thymus serpyllum) is een uitstekend middel ter bestrijding van bloedarmoede”.

     Ontspanningsprogramma
“Het beste is het, als men niet alleen een werkprogramma, maar ook een bescheiden ontspanningsprogramma opzet”.