Privacyverklaring

Privacy

Vrije Energie wijze, vindt je privacy belangrijk en heeft maatregelen genomen om je gegevens zo goed mogelijk te beschermen.

Verwerken van persoonsgegevens

De volgende persoonsgegevens heb ik van je nodig als je bij mij therapie volgt:
Voor-, en achternaam
Geboortedatum
Geslacht
E-mailadres
Telefoonnummer
Adresgegevens

Dossier

Als je klant bij mij wordt, vraag ik je om je persoonsgegevens. Ik maak aantekeningen tijdens de intake, om een beeld te krijgen van je gezondheid. Hierna is het noodzakelijk om te rapporteren over de behandelvoortgang. Ik heb alle maatregelen getroffen die ik kan treffen om de gegevens die je me verstrekt, te beschermen.

Hoe lang de persoonsgegevens worden bewaard

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard, maar nooit langer dan nodig is, voor een goede begeleiding.

Cookies

Via de website worden geen gegevens van jou verwerkt. Ik heb geen contactformulier en de nieuwsbrief verstuur ik op dit moment per mail.

Gegevens inzien

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, samen met mij. Als je naar een andere therapeut gaat, kan ik zorgen voor een goede overdracht.

Klacht indienen

Het klachten reglement heb ik via het NIBIG geregeld bij Quasir. Wanneer je een klacht hebt, bespreken we dit eerst met elkaar. Als dit niet tot een oplossing leidt, zorgt Quasir voor een klachtenpersoon.

Contactgegevens

Wanneer je contact wilt opnemen met Vrije Energie wijze, kun je me als volgt bereiken:

Vrije Energie wijze
jolingellen@gmail.com
tel: 06 55487448