Van plastic naar brandstof

“Naar schatting werd 6,3 miljard ton plastic afval gegenereerd vanaf 2015, waarvan slechts 9% werd gerecycleerd. Als de huidige trends in kunststofproductie en afvalbeheer aanhouden, zal er tegen 2050, 12 miljard ton plastic op stortplaatsen en in de natuurlijke omgeving zijn”,