Mens en dier

Dieren voelen zich erg verbonden met de mensen om hen heen. Ze dragen de klachten van hun verzorger. Ik ben deskundig  in verbindingen tussen mens en huisdier. Dieren die om onverklaarbare redenen ziek zijn, reageren vaak op degene die gevoelsmatig het dichtst bij hen staat. Dit geldt ook voor paarden met staart- en maneneczeem. Als ik je dier behandel, zal ik ook alert zijn op de verbinding tussen jullie. Ik vind het nodig om hier naar te kijken omdat de klachten van je huisdier anders niet altijd goed zullen helen.