Algemene voorwaarden Vrije Energie wijze:

Definities 1
Opdrachtnemer is Ellen Joling
Vrije Energie wijze®

Opdrachtgever iedere natuurlijke of rechtspersoon waarmee Ellen Joling een overeenkomst aangaat.

Definitie 2
Prijzen worden in overleg vastgelegd voordat we de behandeling starten. De pakketten zijn nauwkeurig door mij samengesteld en kunnen niet opgeëist worden. Ik voel altijd wat iemand nodig heeft en start van daaruit het traject. Soms kan iemand een andere behandelwijze willen, maar mijn advies is bindend.

Definitie 3
Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot mijn diensten, behoren mij toe. De Vrije Energie wijze® is een geregistreerd handelsmerk voor de Benelux.