Lijden ten gevolge van een crisis

Alles wat er in het lichaam gebeurt wordt door de hersenen aangestuurd. Mijn manier van kijken naar ziektes is 180 graden anders dan de gebruikelijke manier en dit geldt voor fysieke en mentale ziektes. Ziekte is een logisch gevolg van het oplossen van een innerlijk...

Financiële stress

Stress is de grootste oorzaak van biologische programma’s en financiële stress staat in het rijtje “oorzaken van stress” op nummer 1. Een gebrek aan middelen kan grote zorgen geven. Hier niet in je eentje mee rondlopen is belangrijk, want dat kan...

Biologika en de coronatijd

Gezien vanuit de biologika is er een andere verklaring van ziek worden door corona. Het is niet het virus maar angst die ziek maakt. Biologika heeft een totaal andere kijk op virussen en biologika kijkt heel anders naar ziekte. Dit deel ik graag met je. Het is de...