Corona-stress

De maatregelen in mijn leven

Corona geeft heel veel stress bij mensen. Ik word ook steeds meer gedwongen om te doen wat ik niet kan en heb gezocht hoe uit de angst voor de drastische maatregelen te blijven. Voor mij houdt het bijvoorbeeld in om mee te buigen waar dit moet en geen paarden te gaan behandelen in verband met problemen door de afstandsregels. Ik ben jaren geleden langdurig ernstig ziek geweest en verdraag hierdoor de mondkapjes niet en ik wil niet in problemen komen door me te conformeren aan allerlei regels. Vooral omdat ik ook lees en psychologische kennis heb van de grote gevolgen van niet aangeraakt worden en social distancing.
De consequentie is dat er veel niet kan en veel ook wel kan. Wat ik me moet blijven afvragen is waar mijn angst om weer gezondheidsschade op te lopen reëel is. Daar moet ik aan goede zorg voor mezelf doen.

5 oktober

 

Corona geeft heel veel stress bij mensen. De maatregelen richten grote schade aan.

Als je ook lijdt onder de regels en weer verlangt naar een normaal leven, kan ik mogelijk hulp bieden. De Vrije Energie wijze® is altijd uitgegaan van natuurlijke omgangsvormen. Nu deze niet meer vanzelf spreken, kan ik helaas minder vaak iets doen. Bij problemen kunnen we overleggen en samen kijken wat er mogelijk is. Een nieuwe mogelijkheid die is ontstaan in de coronaperiode, is een duiding van je horoscoop. Dit is altijd mogelijk en helpt je verder in deze bijzonder moeilijke tijd.
Kinderen kunnen altijd geholpen worden en vooral de klachten die te maken hebben met de regels zijn goed te verhelpen met een korte energiebehandeling.

2 oktober

 

 

 

Massage

Hopelijk leven we straks weer in vrijheid en kunnen we weer normaal werken. Het afgelopen half jaar heb ik alleen op afstand kunnen werken en vormen ontwikkelt die ook op afstand kunnen en niet hun werkzaamheid verliezen door de afstand.

Het dringt tot me door dat als het weer gaat zoals voor maart, afstandswerken nog slechts een deel van mijn werkzaamheden kan zijn. Ik was gewend om mensen te zien en dat wil ik, als er weer vrijheid is, weer. Er is nu al een grote behoefte aan samen komen en verbinden. Hieronder zit een grote skin hunger ofwel, behoefte aan aangeraakt worden.

Ik ben massagetherapeut en het meest nodige wat ik straks kan doen is aanraken en praten. Nu heb ik hier niet de mogelijkheid voor want alleen als ik kan werken zoals ik het kan, heeft massage effect.  Erbij komt dat ik geen mondkapjes verdraag en hierom is het geen optie om te schipperen.

Massages gegeven vanuit liefde zijn de poort naar verandering.

Je hart wordt weer een veilige plaats
van geluk en schoonheid,
van stil en verborgen verlangen
naar het moment dat je ziel vleugels krijgt.
…Ellen

 

Over Ellen 

Ik heb de Vrije Energie wijze® ontwikkelt en de ingang van het werk is iemands levensbestemming of roeping. Hiervoor duid ik ook je horoscoop, als dit je verder kan brengen.
Mijn ingang als psychologe is de geest en als de geest herstelt dan herstellen klachten vaak ook. Ik werk op een natuurlijke wijze en vanuit mijn gevoel.
Ik heb vier jaar onderzoek gedaan en heb ontdekt dat we energie heel serieus moeten nemen. Alles is met elkaar verbonden.

In mei schreef ik de dichtbundel moederloos maar niet moedeloos, een ommekeer. Het was in een stille week in de coronacrisis, toen de meeste mensen thuis waren. Ik schreef voor de vrijheid en het behoud van ontmoetingsplekken in tijden zoals deze.

Als je de fijne en veilige plekken in het leven mist zoals een kerk, een koor maar ook het voetballen, kan ik helpen. Je roeping of levensbestemming is van waaruit we op reis gaan.

Mijn ervaringen in Egypte

In veel niet-Westerse landen, beseffen mensen de waarde van het hebben van tijd. Zij maken tijd voor elkaar.

Mensen, die je helpen en bezorgd om je zijn, ook al kennen ze je niet eens.

In Egypte heb ik veel problemen en armoe gezien. Toch waren de mensen optimistisch en hoopvol.

Leed kan mensen openen of sluiten.

Volgens mij is de openheid van de mensen die ik ontmoette reddend. Niet van de armoede of van grote problemen, maar wel van de problemen die wij kennen.