Tijdens mijn studie psychologie kreeg je het vak ethiek.
“Moraal is het geheel van normen en waarden. Ethiek betekent dat je nadenkt over moraal, morele problemen en morele dilemma’s. Een ethisch vraagstuk is bijvoorbeeld: mag abortus? Ook euthanasie heeft veel ethische kwesties in zich.”

In de coronacrisis houdt de ethische kant van het geheel me steeds nog bezig. Mijn grootste vraag is vanaf het begin van de intelligente lockdown: Als er één persoon moet lijden omdat anderen gered moeten worden, mag dit?