Achter de wolken
Moet het zo grenzeloos zijn
Alle angsten en ook de zorgen
Blijven beneden op aarde verborgen
Alles wat groot en machtig moet zijn
Is gezien vanuit de hemel
Dan heel nietig en klein

Rinus Spraakman