Privacybeleid:

Privacyverklaring

Vrije Energie wijze, vindt je privacy belangrijk en heeft maatregelen genomen om je gegevens zo goed mogeijk te beschermen.

Verwerken van persoonsgegevens

De volgende persoonsgegevens heb ik van je nodig als je bij mij therapie volgt:
Voor- en achternaam
Geboortedatum
Geslacht
E-mailadres
Telefoonnummer
Adresgegevens

Rapportage
Het is noodzakelijk om te rapporteren over de behandelvoortgang. Ik heb alle maatregelen getroffen die ik kan treffen, om de gegevens die je me verstrekt, te beschermen.
Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard, maar nooit langer dan nodig is voor het goed begeleiden van jou.

Gegevens inzien
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien samen met mij.

Niemand anders kan je gegevens inzien, ook niet een medebehandelaar. 

Contactgegevens
Wanneer je contact wilt opnemen met Vrije Energie wijze®, kunt je me als volgt bereiken:
Vrij Energie wijze
e-mail: jolingellen@gmail.com
tel: 0655487448